Kehittämiskeskus Tyynelä

Päättyneiden päihde- ja riippuvuustyön hankkeiden aineistot

Näiltä sivuilta voit vapaasti hyödyntää Kehittämiskeskus Tyynelän päättyneiden projektien raportteja, hyviä käytäntöjä ja muita aineistoja. Meneillään olevat hankkeemme, Pelituki, IkäArvokas ja Erityisesti Isä esitellään Hankkeet-sivulla.

Kysy lisää:

Erityisasiantuntija Kirsi Eskola
**@**
p. 040 553 6612

IkäArvokas

IkäArvokas on vuoden 2013 Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla rahoitettu hanke, jonka päämääränä on ikääntyneiden huono-osaisuudesta johtuvan syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen ja oman elämänhallinnan edistäminen. Lue lisää

Voimakas - voimavarakeskeistä tukea päihde- ja mielenterveyshaittoja kokeville nuorille

Voimakas-projektin tavoitteena oli kehittää mielenterveys- ja päihdehaittoja kokevien 15–25-vuotiaiden nuorten kanssa tehtävää työtä nuoren voimavaroja ja osallisuutta vahvistavaan sekä nuoren omia tavoitteita korostavaan suuntaan. Lue lisää

Ikääntyneiden päihdetyö

SENIORI-projekti oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima projekti. Projekti oli myös osa valtakunnallista Liika on aina liikaa - ikääntyminen ja alkoholi -kehittämishanketta. Lue lisää

Ongelmallisen pelaamisen hoito, kuntoutus ja koulutus

PELISSÄ–hanke oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Keski- ja Itä-Suomen ongelmapelaajien hoidon kehittämis- ja tutkimushanke. Hanke toteutettiin Sovatek-säätiön, Kuopion kriisikeskuksen ja Kehittämiskeskus Tyynelän ... Lue lisää

Muutosvalmius päihdetyössä

Muutosvalmius päihdetyössä, VALMA kehittämis- ja tutkimushankeessa kehitettiin ja tutkittiin päihdehuollon asiakkaan muutosvalmiuden tunnistamista, ymmärtämistä ja huomioimista päihdetyössä. Hanketta rahoitti ... Lue lisää

Rikoksentekijöiden läheiset

JYVÄLLÄ oli rikoksentekijöiden ja heidän läheistensä kuntoutusjatkumoiden ja verkostotyön kehittämisprojekti Jyväskylän seudulla ja Ylä-Savossa. Projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys ja hanketta hallinnoi ja koordinoi ... Lue lisää

Kiinnipitävä ja jalkautuva työ: Päihdekuntoutuja työhallinnossa

RÄÄTÄLI oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima hanke. Projekti toimi Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seudun työvoimatoimistojen ja palvelukeskusten alueilla. Lue lisää

Kiinnipitävä ja jalkautuva työ: Päihdekuntoutuja palvelujen nivelvaiheissa

KiipIt oli Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama päihdetyön kehittämishanke. Hanke toimi vuosina 2009 - 2012. Lue lisää