Kehittämiskeskus Tyynelä

Päättyneiden päihde- ja riippuvuustyön hankkeiden aineistot

Näiltä sivuilta voit vapaasti hyödyntää Kehittämiskeskus Tyynelän päättyneiden projektien raportteja, hyviä käytäntöjä ja muita aineistoja. Meneillään olevat hankkeemme, Pelituki, IkäArvokas ja Erityisesti Isä esitellään Hankkeet-sivulla.

Kysy lisää:

Johtaja  Mari Tuomainen **@**
p. 040 822 2780

Erityisasiantuntija Kirsi Eskola **@**
p. 040 553 6612

Voimakas - voimavarakeskeistä tukea päihde- ja mielenterveyshaittoja kokeville nuorille

Voimakas-projektin tavoitteena oli kehittää mielenterveys- ja päihdehaittoja kokevien 15–25-vuotiaiden nuorten kanssa tehtävää työtä nuoren voimavaroja ja osallisuutta vahvistavaan sekä nuoren omia tavoitteita korostavaan suuntaan. Lue lisää

Ikääntyneiden päihdetyö

SENIORI-projekti oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima projekti. Projekti oli myös osa valtakunnallista Liika on aina liikaa - ikääntyminen ja alkoholi -kehittämishanketta. Lue lisää

Ongelmallisen pelaamisen hoito, kuntoutus ja koulutus

PELISSÄ–hanke oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Keski- ja Itä-Suomen ongelmapelaajien hoidon kehittämis- ja tutkimushanke. Hanke toteutettiin Sovatek-säätiön, Kuopion kriisikeskuksen ja ... Lue lisää

Muutosvalmius päihdetyössä

Muutosvalmius päihdetyössä, VALMA kehittämis- ja tutkimushankeessa kehitettiin ja tutkittiin päihdehuollon asiakkaan muutosvalmiuden tunnistamista, ymmärtämistä ja huomioimista ... Lue lisää

Rikoksentekijöiden läheiset

JYVÄLLÄ oli rikoksentekijöiden ja heidän läheistensä kuntoutusjatkumoiden ja verkostotyön kehittämisprojekti Jyväskylän seudulla ja Ylä-Savossa. Projektia rahoitti ... Lue lisää

Kiinnipitävä ja jalkautuva työ: Päihdekuntoutuja työhallinnossa

RÄÄTÄLI oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima hanke. Projekti toimi Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seudun työvoimatoimistojen ja palvelukeskusten alueilla. Lue lisää

Kiinnipitävä ja jalkautuva työ: Päihdekuntoutuja palvelujen nivelvaiheissa

KiipIt oli Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama päihdetyön kehittämishanke. Hanke toimi vuosina 2009 - 2012. Lue lisää