Kehittämiskeskus Tyynelä

Pelituki tuottaa ja välittää tietoa pelaamisesta ja kehittää tukea ongelmallisen pelaamisen tunnistamiseen ja ehkäisyyn

Pelituki jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän kohdennetun toiminta-avustuksen turvin.

Pelituki tuottaa ja välittää tietoa digi- ja rahapelaamisesta sekä kehittää verkostoyhteistyötä ongelmallisen pelaamisen tunnistamiseksi ja pelihaittojen ehkäisemiseksi. Pelitukea toteuttavat Pelituki ja Pelissä -hankkeiden tapaan yhdessä Sovatek-säätiö (koordinaatiovastuu), Kehittämiskeskus Tyynelä ja Kuopion kriisikeskus. Toiminta-alueena on Keski- ja Itä-Suomi. Pelituessa toimii kolme päätoimista työntekijää, jotka vastaavat toiminnoista omilla alueillaan.

Tavoitteena on koota ja välittää tietoa pelikulttuurista ja pelaamisesta ilmiönä sekä kehittää toimintatapoja ja keinoja riskipelaajien tunnistamiseksi, pelihaittojen ehkäisemiseen ja ongelmalliseen pelaamiseen puuttumiseen. Toiminnan kohderyhminä ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, järjestötoimijat sekä pelaajat ja heidän läheisensä, joista erityisesti huomioidaan nuoret ja heidän vanhempansa. Pelituki tekee aktiivisesti alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä pelihaittatoimijoiden kesken.

Pelituen kotipesänä jatkavat www.pelituki.fi –sivut, joiden kautta välitetään tietoa ja tukea pelaamiseen ja pelihaittoihin liittyen. Sivulla olevista Lataamosta ja Neuvolasta löytyy edelleen hyödyllisiä Pelituki-hankkeen (2012-2015) tuotoksia, mm. raportteja, työvälineitä ja muita materiaaleja.
Pelituki löytyy myös Facebookista ja Instagrammista.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat liittyä verkoston toimintaan tai jos Sinulle heräsi ajatuksia mahdollisista yhteistyömuodoista.

Ota yhteyttä:

 

Eija Myllymäki
Aluesuunnittelija
p. 040 554 2506
Kehittämiskeskus Tyynelä
**@**

Anna Karjalainen
Suunnittelija
p. 050 557 6720
Kuopion kriisikeskus
**@**

Jarkko Järvelin
Koordinaattori
p. 050 594 2503
Sovatek-säätiö
**@**