Kehittämiskeskus Tyynelä

Etsitkö kumppanuutta työnohjaukseen, kehittämiseen tai kouluttamiseen?

Työnohjaus- ja työyhteisöpalvelut

Järjestöjen, seurakuntien ja kuntien työntekijät ja työyhteisöt saavat Tyynelästä koulutettujen työnohjaajien työnohjauspalvelut. Työyhteisöille on mahdollista räätälöidä myös pidempikestoista työyhteisön kehittämispalvelua, joka toteutetaan niin sanottuna prosessikonsultaationa.

Kehittämispalvelut

Kehittämiskeskus Tyynelästä on mahdollista tilata työyhteisöjen riippuvuustyön kehittämiseen liittyviä suunnittelu-, arviointi- ja selvityspalveluja.

Teemme alueellisesti ja valtakunnallisesti kehittämiskohteiden taustakartoituksia ja arviointeja, suunnittelemme ja haemme hankerahoituksia ja tarvittaessa toteutamme hankkeen tai annamme asiantuntija-apua projektinhallintaan.

Koulutuspalvelut

Rakennamme ja toteutamme ajankohtaisten riippuvuus- ja kehittämistyön teemojen ympärille erilaisia lyhytkestoisia koulutuksellisia tilaisuuksia, tarpeen mukaan rakennamme parin tunnin tai koko päivän kestävän tilaisuuden työyhteisöjen tai sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tarpeisiin. Tavoitteena on herättää yhteistä keskustelua valituista teemoista. Tilaisuudet sopivat hyvin terveydenhuollon, sosiaalialan, seurakuntien, yhdistysten ja yksityisten yritysten työntekijöille, kun halutaan lisätä tai vahvistaa työyhteisön osaamista.

Teemoina mm.

  • Päihdetyö
  • Jalkautuva työ
  • Naisnäkökulma päihdetyössä
  • Muutosmotivaatio
  • Läheistyö
  • Nuorten voimavarakeskeinen tukeminen
  • Perhetyö
  • Riippuvuudet ongelmana
  • Puheeksiotto
  • Projektityö

Laajemmissa koulutuksissa yhteistyökumppaninamme toimii Seurakuntaopiston aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut.

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt

Kehittämiskeskus Tyynelä
Erityisasiantuntija Kirsi Eskola
**@**
p. 040 553 6612