Kehittämiskeskus Tyynelä

Tyynelä on päihde- ja riippuvuustyön kehittäjä

Kehittämiskeskus Tyynelän kehittämishankkeiden perustana on aina tarve muutokseen.

Kehittämiskeskus Tyynelä on erikoistunut päihde- ja riippuvuustyön kehittämiseen. Jos olet alan toimija tai kiinnostunut päihde- ja riippuvuustyön kehittämisestä ja asiantuntijuudesta, saat meistä osaavan ja innokkaan kumppanin.

Kehittämispalvelujemme lähtökohtana on ihmisten hyvän elämän ja arjen turvaaminen. Tämän teemme tukemalla arjen työn kehittymistä, osaamista ja verkostojen yhteistyötä.

Edistämme ihmisten hyvää elämää, osallisuuden ja tasa-arvon toteutumista kehittämällä päihde- ja riippuvuustyön sisältöjä, osaamista ja vaikuttavuutta.

Vaikutamme aktiivisesti riippuvuuksista aiheutuvien ongelmien ehkäisyyn ja kehitämme erityisesti sosiaalista syrjäytymistä vähentäviä asiakaslähtöisiä toimintamalleja.

Teemme yhteistyötä laajasti

Kehittämiskeskus Tyynelällä on laajat valtakunnalliset kumppanuus- ja yhteistyöverkostot. Hanke- ja tutkimustoiminnassa olemme verkottuneet alueellisesti pääosin Itä- ja Keski-Suomeen.

Toimimme läheisessä yhteistyössä Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusun yhteydessä toimivan Avoruusun kanssa, joka tarjoaa mm. päihde- ja terapiaosaamista.

Olemme osa Kirkkopalvelut-kokonaisuutta, joka tuottaa monipuolisia hyvinvointi- ja sosiaalipalveluja, järjestää koulutusta sekä organisoi mm. Yhteisvastuukeräyksen, Kirkkopäivät sekä Tiekirkko-toiminnan. Kirkkopalvelujen omistama Kotimaa Oy on johtava kirkollisen viestinnän mediatalo.

Toimintaamme rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.