Kehittämiskeskus Tyynelä

IkäArvokas

Etsivää ja osallistavaa vanhustyötä

IkäArvokas on vuoden 2013 Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla rahoitettu hanke, jonka päämääränä on ikääntyneiden huono-osaisuudesta johtuvan syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen ja oman elämänhallinnan edistäminen. Hankkeen toiminnan lähtökohtana on voimavaralähtöisyys.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kirkkopalvelujen, Kehittämiskeskus Tyynelän ja seurakuntien (Mikkeli, Varkaus, Pieksämäki, Salo, Turku Katariina ja Pöytyä) diakoniatyön kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään kummiseurakuntien (Kuopio, Puumala, Rautavaara, Konnevesi, Pirkkala, Lempäälä, Kärkölä, Merikarvia ja Sastamala) diakoniatyön kanssa. 

Yhteistyössä on mukana seurakuntien diakoniatyön lisäksi paikkakunnilla keskeisimmät julkisen sektorin toimijat, kyläyhdistykset, eläkeläisjärjestöt, vanhusneuvostot, paikalliset ja osin valtakunnalliset järjestötoimijat, vanhusten arkisissa ympäristöissä toimivat tahot ja vapaaehtoisten vertaistoimijoiden verkostot.

Tavoitteena yksinäisten ikäihmisten kohtaaminen

IkäArvokas-hankkeen tavoitteena on etsiä ja kehittää uusia menetelmiä eristäytyneiden, yksinäisten ja syrjäytyneiden ikäihmisten tavoittamiseksi ja ohjata heitä palveluiden ja tuen piiriin. Tarkoituksena on kehittää ikäihmisille heidän tarpeistaan lähteviä vertaistoiminnan muotoja ja kouluttaa vapaaehtoisia ikäihmisten tukihenkilöiksi ja vertaisohjaajiksi. Haluamme lisätä arjen toimintaympäristöissä ja ammattilaisten keskuudessa tietoa sekä tietoisuutta yksinäisten ja eristäytyneiden ikäihmisten kohtaamisesta ja avun tarpeesta. Tuotamme myös etsivään ja osallistavaan työhön vertaistoimintaan liittyvää koulutusmateriaalia.

Työmuotoja etsivään ja osallistavaan vanhustyöhön

Työmuotoina IkäArvokas-hankkeessa on

  • yhteistyöverkostojen kokoaminen etsivään työhön
  • kehittämisryhmätyöskentely monialaisesti
  • seminaarit tiedon lisäämiseksi
  • hyvien käytäntöjen jakaminen
  • tutustumiskäynnit etsivää vanhustyötä ja vertaistukea toteuttaviin yksiköihin
  • etsivän ja osallistavan vanhustyön menetelmien kokeileminen
  • työpajatyöskentely vapaaehtoistyöhön
  • kehitetään etsivään työhön työmenetelmiä ja -välineitä

Ota yhteyttä!

Seppo Sulkko
p. 0400 655 932
**@** 
Huvilakatu 31
76130 Pieksämäki

 


pdf liite

Hoksauta minut - Etsivän ja osallistavan vanhustyön toimintamalleja