Kehittämiskeskus Tyynelä

Hankkeemme edistävät sosiaalista kuntoutumista

Näillä sivuilla voit tutustua käynnissä olevaan toimintaamme.  

Päättyneiden hankkeiden vapaasti käytettävät materiaalit voit hyödyntää avuksesi Raportit-sivuilta.

 

Kysy lisää:

Johtaja  Mari Tuomainen **@**
p. 040 822 2780

Erityisasiantuntija Kirsi Eskola **@**
p. 040 553 6612

IkäArvokas

IkäArvokas on vuoden 2013 Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla rahoitettu hanke, jonka päämääränä on ikääntyneiden huono-osaisuudesta johtuvan syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen ja oman elämänhallinnan edistäminen. Lue lisää

Erityisesti Isä vahvistaa vanhemmuutta ja osallisuutta

Erityisesti Isä jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän kohdennetun toiminta-avustuksen turvin vuodesta 2017 lähtien.

Erityisesti Isä -projektissa (2013-2016) lisätään ja vahvistetaan päihteitä käyttävien isien osallisuutta vanhemmuuteen ja isyyteen erilaisissa vanhemmuuden tilanteissa ja perhemuodoissa. Lue lisää

Pelituki tuottaa ja välittää tietoa pelaamisesta ja kehittää tukea ongelmallisen pelaamisen tunnistamiseen ja ehkäisyyn

Pelituki jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän kohdennetun toiminta-avustuksen turvin.

Pelituki tuottaa ja välittää tietoa digi- ja rahapelaamisesta sekä kehittää verkostoyhteistyötä ongelmallisen pelaamisen tunnistamiseksi ja pelihaittojen ehkäisemiseksi. Lue lisää