Kehittämiskeskus Tyynelä

Erityisesti Isä vahvistaa vanhemmuutta ja osallisuutta

Isäerityisyys - isyys ja vanhemmuus voimavarana päihteistä kuntoutumisessa


Erityisesti Isä -projektissa (2013-2016) lisätään ja vahvistetaan päihteitä käyttävien isien osallisuutta vanhemmuuteen ja isyyteen erilaisissa vanhemmuuden tilanteissa ja perhemuodoissa. Vanhemmuuden vahvistamisessa hyödynnetään vertaistukea ja kokemusasiantuntijuutta sekä tuetaan isien päihteistä kuntoutumista. Samalla lapsille ja nuorille luodaan edellytyksiä ja osallisuutta omaan isään, mahdollisuuksia läheisyyteen ja yhdessäoloon. Isien vanhemmuutta tuetaan tarkoituksenmukaisesti ja kokonaistilanne huomioiden, olivatpa he perheenisiä, eroamassa olevia isiä, etäisiä tai katkenneessa vanhemmuudessa eläviä isiä.

Yhdessä isien kanssa

Erityisesti Isä -projektissa kehitetään isien kanssa yhdessä heille ja heidän elämäntilanteeseensa sopivia toimintakäytänteitä isyyden ja vanhemmuuden toteuttamisen suhteen. Projektissa selvitetään miten päihteitä käyttävien isien vanhemmuus on läsnä heidän lapsiensa elämässä ja millaisia mielipiteitä ja odotusarvoja heillä on vanhemmuuden toteuttamisen suhteen. Kehitettävien toimintakäytänteiden luomisessa huomioidaan isien ja heidän lastensa kokemustieto sekä vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden erilaiset mahdollisuudet.

Verkostot mukaan

Projektin tavoitteena on myös vahvistaa ammattilaisten ja läheisverkoston tietotaitoa ja yhteistä osaamista isäerityisen ja mieskulttuuristen toimintojen näkökulmasta sekä lisätä päihdetyön, aikuissosiaalityön, lastensuojelun ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Erityisesti Isä -projekti toimii Kuopion, Jyväskylän, Mikkelin, Pieksämäen ja Varkauden seudulla.

Mukana Emma & Elias -ohjelmassa!

Kehittämiskeskus Tyynelän Erityisesti Isä -projekti kuuluu Lastensuojelun keskusliiton ja RAY:n yhteiseen Emma & Elias -avustusohjelmaan.  Emma & Elias -avustusohjelma kokoaa yhteen eri järjestöjen projekteja, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Isäerityinen työ projektin jälkeen

Erityisesti Isä -toiminnassa hyödynnetään projektissa vuosina 2013-2016 kehitettyjä menetelmiä, jotta päihteitä käyttävien miesten isyys tulisi paremmin huomioiduksi ja päihteistä kuntoutuminen tapahtuisi ensisijaisesti isänä ja vanhempana. Toimintaa pidetään yllä Kuopiossa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Varkaudessa.
 

Hyödyllisiä linkkejä:

Ota yhteyttä!

Kuopio: 
Kaisa Ovaskainen
koordinaattori
p. 040 752 2944
**@**
Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö
Suokatu 23, 2.krs.
70100 Kuopio

Varkaus ja Mikkeli: 
Ilkka Sutinen
aluetyöntekijä
p. 040 752 4858
**@**
Ratakatu 6
78850 Varkaus

Jyväskylä:
Marita Räisänen

aluetyöntekijä
p. 040 751 4941
**@**
Sepänkeskus
Kyllikinkatu 1-3
40100 Jyväskylä