Kehittämiskeskus Tyynelä

Muutosvalmius päihdetyössä

Valma (2007 - 2010)

Muutosvalmius päihdetyössä, VALMA kehittämis- ja tutkimushankeessa kehitettiin ja tutkittiin päihdehuollon asiakkaan muutosvalmiuden tunnistamista, ymmärtämistä ja huomioimista päihdetyössä. Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys ja hanketta hallinnoi Kehittämiskeskus Tyynelä. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö, Sovatek -säätiö Jyväskylässä, Varkauden A-klinikan palvelualueen toimijat Varkaudessa sekä Riippuvuusklinikka Tyynelä Pieksämäellä.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää päihdeasiakkaan muutosvalmiuden tunnistamista, ymmärtämistä ja huomioimista päihdetyössä. Tavoitteena oli lisätä asiakaslähtöisyyttä kuntoutumisen ja hoidon suunnittelussa sekä tarkastella kuntoutumisen prosessuaalisuutta ja kuntoutumisjatkumoja osana muutosta. Hankeen tavoitteena oli myös tuottaa uutta tietoa muutoksesta ja kuntoutumisen rakentumisesta erilaisissa toimintaympäristöissä.

Muutosvalmiutta edistävä toimintamalli   

Hankkeessa syntyi paikkakuntakohtaiset Muutosvalmiutta edistävät toimintamallit, jonka osat ovat kokonaan tai osittain juurtuneet pilottikohteiden käyttöön. Muutosvalmiutta edistävä toimintamalli sitoo yhteen vieroitushoidon palveluja ja avopalveluja. Oleellinen mekanismi kuntoutuksen jatkumoiden rakentumiselle on ollut muutosvalmiuden tunnistamisen ja yksilöllisen hoidon ja kuntoutuksen suunnittelun lisääntyminen. Muutosvalmiutta edistävien toimintamallien rakentumisessa erityisesti yhteisen kielen ja yhteistyön rakentuminen eri yksiköiden välille on ollut ratkaisevassa asemassa. Yhteistä ”muutosvalmius” kieltä ja näkemystä on tuettu koulutusten avulla.

Muutosvalmiutta edistävä toimintamalli perustuu aiempaan muutosvalmius- ja motivaatiotutkimukseen ja saanut vaikutteita Motivoivasta haastattelusta ja yhdysvaltalaisesta Project Match:ssa kehitetystä Motivaatiota edistävästä terapiasta. Muutosvalmius päihdetyössä –hanke syvensi aiempaa tutkimustietoa ja muodosti kehittämistyöryhmien avulla paikkakuntakohtaisia muutosta edistäviä toimintamalleja ja hoitojatkumoja. Toimintamallin punainen lanka on Muutosvalmiutta edistävä kohtaaminen.

Muutosvalmiutta edistävä toimintamalli ja paikkakuntakohtaiset sovellukset on esitelty artikkelikokoelmassa Muutosvalmius päihdetyössä. Valma -hankkeen arviointeja muutosvalmiuden kehittämistyössä. Artikkeli PDF-tiedostona alla.

Valma-hankkeen aikana tehtyjä opinnäytetöitä muutosvalmiudesta:

  • Outi Ovaskaisen opinnäytetyö "On saatu yhteinen punainen lanka" Tutkimus Muutosvalmius Päihdetyössä -hankkeen vaikutuksista ja pilottikohteiden organisaatioiden oppimisesta. 2010. Diakonia ammattikorkeakoulu, Pieksämäki.
  • Suvi Venäläisen opinnäytetyö "Kyllä se lapsi on ollut pelastava enkeli, ihan silleen suoraa sanottuna" Isyyden vaikutus motivaatioon raitistua kuntoututtavassa päihdehoidossa. 2010. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Yhteystiedot

Erityisasiantuntija Kirsi Eskola
**@**
p. 040 553 6612
 


pdf liite

Toimintaympäristön kartoitus

pdf liite

Lyhyt opas VALMA-kieleen

pdf liite

Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemana –tutkimusraportti

pdf liite

Muutosvalmius päihdetyössä. VALMA-hankkeen arviointeja muutosvalmiuden kehittämistyöstä

pdf liite

VALMA-hankkeen loppuraportti

pdf liite

Muutosvalmius päihdetyössä -vaikuttavuusraportti

pdf liite

Opinnäytetyö / Outi Ovaskainen

pdf liite

Opinnäytetyö / Suvi Venäläinen