Kehittämiskeskus Tyynelä

Yhdessä kokoNAINEN (2018-2020)

STEA ehdottaa toiminta-avustusta päihdetaustaisten, päihteitä käyttävien ja päihteiden käytöstään huolestuneiden naisten päihteistä kuntoutumiseen ja elämänhallinnan vahvistamiseen.

Yhdessä kokoNAINEN -hankkeen toiminnan sisältöinä on voimavarakeskeinen asiakastyö yksilö- ja ryhmätyöskentelyn eri muodoin, sähköisten palvelujen ja toimintamallien kehittäminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen. Tavoitteena on kehittää toimintamalleja naiseuden ja naiskysymysten huomioimiseen päihde- ja riippuvuustyössä jalkautuvan yksilötyön, ryhmätoimintojen, vertaisuuden sekä sähköisten työmuotojen avulla. Hankkeen aikana toteutetaan päihdetukihenkilökoulutus, jonka tarkoituksena on vahvistaa vertaistoimintaa.

Hanke toimii Varkauden ja Jyväskylän seutukunnilla kolmen työntekijän voimin, koordinaattori ja kaksi aluetyöntekijää. Hankkeen on tarkoitus alkaa maaliskuussa 2018. 

Avoimet työpaikkailmoitukset:
Hakuaika päättyy 22.1.2018.
Aluetyöntekijä
Koordinaattori

Lisätietoja:

Kirsi Eskola
**@**