Kehittämiskeskus Tyynelä

Ongelmallisen pelaamisen hoito, kuntoutus ja koulutus

Pelissä-hanke (2008-2011)

PELISSÄ–hanke oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Keski- ja Itä-Suomen ongelmapelaajien hoidon kehittämis- ja tutkimushanke. Hanke toteutettiin Sovatek-säätiön, Kuopion kriisikeskuksen ja Kehittämiskeskus Tyynelän yhteistyönä. Hankkeessa kehitettiin ongelmapelaajien ja heidän läheistensä hoitopalveluja ja koulutusmalleja sekä tutkittiin ongelmapelaajien hoidon vaikutuksia.

Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeessa kehitettiin Mikkelin, Pieksämäen, Savonlinnan ja Varkauden päihdeklinikoiden ja mielenterveysyksiköiden kanssa alueellisia palvelupolkuja ja vertaistuen malleja sekä koulutettiin laaja ammattilaisjoukko ongelmapelaamisen tunnistamiseen, puheeksiottamiseen ja auttamiseen.

Hankkeen toimintatapana oli dialoginen, yhteiseen tiedon rakentumiseen perustuva vuorovaikutus paikkakuntien eri toimijoiden kanssa.  Hankkeen aikana moniammatillnen kenttä aktivoitui toimimaan yhdessä ongelmapelaamisen teeman äärelle. Tämä yhteistyö jatkuu paikkakunnilla edelleen.  Yhteistyön tuotoksena saatiin aikaiseksi paikkakuntakohtaiset palvelupolut työntekijöiden työn tueksi. Kuvaukset liitetiedoistoina alla. 

Lyhytkestoisilla, puolen päivän mittaisilla koulutuksilla tavoitettiin lähes 700 sosiaali-, terveys-, opetusalan ammattilaista, opiskelijaa, läheisiä ja pelaajia. Pidempikestoisella prosessikoulutuksella tavoitettiin 12 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

Pelituki-toiminnassa (alkanut vuonna 2016, pohjautuu Pelituki-projektin 2012-2015 sisältöihin) hyödynnetään Pelissä-hankkeen hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä. Katso myös pelituki.fi.

Pelissä-pilottipaikkakuntien kehittämistyöryhmät

Pelissä-hankkeen aikana käynnistyneet moniammatilliset kehittämistyöryhmät (Pokeryt) jatkavat toimintaansa Mikkelissä, Pieksämäellä ja Varkaudessa.

Lisätietoja hankkeesta

Erityisasiantuntija Kirsi Eskola
**@**
p. 040 553 6612
 

 

 


pdf liite

Välihaastatteluraportti 2010

pdf liite

Palapeliä rakentamassa

pdf liite

Lyhytkestoisten Pelissä-koulutusten raportti

pdf liite

Ongelmapelaajien ja heidän läheistensä kohtaaminen, tuki ja hoito -prosessikoulutus

pdf liite

Pelissä-hankkeen opas: Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen