Kehittämiskeskus Tyynelä

PÄIHDETYÖN MUUTTUVAT HAASTEET -seminaari 14-15.11.2013

Kehittämiskeskus Tyynelä sekä Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö ja Jyväskylän Sovatek-säätiö perustajayhteisöineen järjestivät yhdessä päihdetyön seminaarin marraskuussa Kuopioon. Seminaari tavoitti yli 200 sosiaali- ja päihdealan ammattilaista Itä- ja Keski-Suomen alueelta.

Päihdetyön seminaaria sponsoroivat seuraavat tahot:
Emma&Elias
Lundbeck
Reckitt Benckiser Pharmaceuticals
Sirkkulanpuisto - Opitaan yhdessä
Attendo
Varma

 

Alta löydät luentomateriaalin seminaaripäiviltä.

Ohjelma

 

14.11. Päihdetyö muuttuu - vai muuttuuko?

Päivän puheenjohtaja valtuuskunnan puheenjohtaja Risto Asikainen, Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö

9.00-10.00        Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
10.00                Tervetuloa: Risto Asikainen, Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö
10.15                Avaussanat: valtuuston puheenjohtaja Markku Rossi, Kuopion kaupunki
10.30                Muutos päihdetyössä: kehittämispäällikkö, YTT Antti Weckroth, A-klinikkasäätiö

                         Jakaantuminen osaseminaareihin

1. Muutoksia päihdetyössä
                           Puheenjohtaja toimitusjohtaja Esko Blåfield, Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö
13.00                  Lääkeavusteinen kuntoutus: Ylilääkäri Kaarlo Simojoki, Espoon A-klinikka
14.00                  Erilaiset hoitovaihtoehdot: johtaja, KM Kaarina Peltonen, Mikkeli-yhteisö
15.00                  Kahvitauko
15.30-16.30        Kannabiksen viihdekäyttö: vs. toiminnan johtaja Janne Paananen, YAD

2. Asiakkaan toipuminen ja siinä tukeminen
                           Puheenjohtaja va johtaja Mari Tuomainen, Kehittämiskeskus Tyynelä
13.00                  Toipumisen kolme polkua: tutkijatohtori Katja Kuusisto, Tampereen yliopisto
14.00                  Kokemusasiantuntija: toiminnan johtaja Jarmo Ekman, Tukihenkilötyö yhdistys
15.00                  Kahvitauko
15.30-16.30        Työntekijän kokemuksia asiakkaan kohtaamisesta jalkautuvassa työssä: projektityöntekijä
                           Ilkka Sutinen, Kehittämiskeskus Tyynelä

3. Nuoret asiakkaat
                           Puheenjohtaja järjestövastuujohtaja Eero Pirttijärvi, Sovatek-säätiö
13.00                  Nuoren elämä: opiskelija, kaupungin valtuutettu Hanna Sarkkinen, Oulun kaupunki
14.00                  Etsivä nuorisotyö: etsivän työn ohjaaja Hanna Rossi, Sovatek-säätiö
15.00                  Kahvitauko
15.30-16.30        Mikä nuorta oikeasti auttaa? sairaanhoitaja Marko Muukka, HYKS

 

15.11. Onko meillä varaa hoitaa päihdeongelmaa?

Päivän puheenjohtaja valtuuskunnan puheenjohtaja Risto Asikainen, Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö

9.00-10.00          Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
10.00                  Tervetuloa: Risto Asikainen, Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö
10.15                  Suomi muutoksessa: professori Jari Heinonen, Jyväskylän yliopisto
11.15                  PYLL – Potential  Years of Life Lost: terveyspolitiikan professori Ilkka Vohlonen, Itä-Suomen
                           yliopisto

13.00                  Mitä päihdeongelman hoitamatta jättäminen maksaa? pj Tero Ristimäki, Talentia
14.00                  Seminaarin päätössanat: Risto Asikainen, Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö


ppt liite

14.11. Weckroth

pptx liite

14.11. osasem1 Paananen

doc liite

14.11. osasem2 Ekman1

doc liite

14.11. osasem2 Ekman2

pdf liite

14.11 osasem2 Kuusisto1

pdf liite

14.11. osasem2 Kuusisto2

pdf liite

14.11 osasem2 Kuusisto3

ppt liite

14.11 osasem2 Sutinen

pptx liite

14.11 osasem3 Muukka

ppt liite

14.11 osasem3 Rossi

ppt liite

15.11 Ristimäki

pptx liite

15.11 Vohlonen