Kehittämiskeskus Tyynelä

Itäsuomalainen pienten paikkakuntien KiipIt-päihdetyö sai Hyvä käytäntö -palkinnon

Mari Tuomainen (vas.) ja Kirsi Eskola Kehittämiskeskus Tyynelästä vastaanottivat Hyvä käytäntö -tunnustuksen kiitoksena itäsuomalaisten paikkakuntien onnistuneesta KiipIt-päihdetyöstä.

Kehittämiskeskus Tyynelän KiipIt-projektille on myönnetty 14.3.2013 sosiaalialan asiantuntijapäivien tämänvuotinen Hyvä käytäntö -palkinto. Kiinnipitävä ja jalkautuva päihdekuntoutujan tukimalli toteutettiin RAY:n tuella seitsemällä paikkakunnalla Pohjois- ja Etelä-Savossa vuosina 2009-2012.

Riittävää tukea, verkostoyhteistyötä ja jalkautumista asiakkaan arkeen

Ammatillinen tuki vietiin asiakkaan arkiympäristöön kuntoutumisprosessin kaikissa vaiheissa. Tuki oli riittävän pitkäkestoista ja intensiivistä. Tavoitteena oli löytää niitä yksilöllisiä kuntoutumisen elementtejä, jotka palvelivat kunkin kuntoutujan oppimista kohti päihteetöntä elämää. KiipIt-projektin tuloksena kuntoutujien elämänhallinta parani ja päihteiden käyttö väheni. Onnistumisen taustalla oli vahva verkostoyhteistyö projektipaikkakunnilla Heinävedellä, Joroisissa, Juvalla, Leppävirralla, Pieksämäellä, Rantasalmella ja Varkaudessa.

Projektin työntekijä, kuntoutuja ja verkostotyöntekijä sopivat yhdessä tavoitteet, vastuut ja arviointipisteet. Päihdekuntoutujista pidettiin kiinni säännöllisesti tavaten. Heitä kannustettiin sukulais- ja vertaisverkostoon sekä harrastuksiin tarpeen vaatiessa perille saatellen. Kun päihteidenkäytölle löytyi vaihtoehtoista tekemistä, elämänhallinta ja itseluottamus kasvoivat ja retkahduksista tuli hallitumpia.

Talentian Hyvä käytäntö -palkinnon tavoitteena on edistää sosiaalialan ammattikäytäntöjen ja työmenetelmien kehittämistä ja levittämistä. KiipItin toimintatapaa voidaan soveltaa laajasti päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä muussa sosiaalityössä, missä on tarpeen jalkautua kentälle asiakkaiden pariin.

Lisätietoja:

Kehittämiskeskus Tyynelä

Erityisasiantuntija Kirsi Eskola
p. 040 553 6612, **@**

 

Lue lisää Kirkkopalvelujen uutisesta