Kehittämiskeskus Tyynelä

Kiinnipitävä ja jalkautuva työ: Päihdekuntoutuja palvelujen nivelvaiheissa

KiipIt oli Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama päihdetyön kehittämishanke. Hanke toimi vuosina 2009 - 2012.

Projektiin kuului seitsemän pilottipaikkakuntaa: Pieksämäki, Varkaus, Heinävesi, Leppävirta, Juva, Joroinen ja Rantasalmi.

Motivoituneen hoitoprosessin ylläpitäminen ja retkahdusten ehkäiseminen ja lieventäminen

KiipIt-projektin tavoitteena oli
1) asiakkaan päihdekuntoutumisprosessin tukeminen laadukkaalla päihdepalvelumallilla vahvistamalla asiakkaan päihteetöntä elämäntilannetta sekä ennaltaehkäisemällä ja lieventämällä retkahduksia asiakkaan oman oppimisprosessin kautta
2) laitoshoidossa käynnistyneen motivoituneen hoitoprosessin ylläpitäminen laitoskuntoutuksesta avopalveluihin ja avopalveluista laitoskuntoutukseen siirryttäessä

Jalkautuvaa työtä arkeen ja palvelujen nivelvaiheisiin

• Asiakkaan arkea kiinnipitävällä ja jalkautuvalla työllä
• Asiakkaan asiointia palveluverkostoissa
• Asiakasta palvelujen nivelvaiheissa asiakkaan siirtyessä laitoksesta avopalveluihin ja päinvastoin.
• Asiakasta löytämään uusia vaihtoehtoja kuntoutumisen tueksi esimerkiksi päiväkeskustoiminnasta
• Asiakasta asumisolosuhteiden muutoksissa
• Päiväkeskustoimintaa ja kehitetään yhdessä uusia toimintamuotoja päihdeasiakkaiden kuntoutumisen tueksi

Projektissa työskenteli projektikoordinaattori sekä kolme projektityöntekijää. Projekti toteutettiin yhteistyössä pilottipaikkakuntien päihdetyön toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Erityisasiantuntija Kirsi Eskola
**@**
p. 040 553 6612
 


pdf liite

Asiakasarviointi Bikva

pdf liite

KiipIt -väliraportti

pdf liite

Mission possible - Jussin tarina

pdf liite

Loppuraportti