Kehittämiskeskus Tyynelä

Takuukumppanisi päihde- ja riippuvuustyön kehittäjänä

Kirkkopalvelut /
Riippuvuustyön kehittämisyksikkö

Vuoden 2018 alusta lähtien Kehittämiskeskus Tyynelän nimi muuttuu: Toimimme jatkossa nimellä Kirkkopalvelujen Riippuvuustyön kehittämisyksikkö. Palvelumme ja toimintamme jatkuvat täysin entiseen tapaan. Muutos tulee näkymään vähitellen, esim. uudet nettisivumme avautuvat maaliskuussa osana Kirkkopalvelujen sivustoa. Lue lisää.

Toimimme sekä asiantuntija-, suunnittelu- ja arviointitehtävissä että kehittämishankkeiden kumppanina ja toteuttajana. Tarjoamme päihde- ja riippuvuustyöhön konsultointia, kehittämistä ja kumppanuutta, keskustelun avauksia ja puheenvuoroja.

Jatkossakin kehittämispalvelujemme lähtökohtana on ihmisten hyvän elämän ja arjen turvaaminen. Tämän teemme tukemalla arjen työn kehittymistä, osaamista ja verkostojen yhteistyötä.

Tarjoamme

Kumppanuutta päihde- ja riippuvuustyössä

Kehittämisideoista projektiksi
Päihdetyön vaikuttamista alueella
Asiakaslähtöistä kehittämistä (Bikva-arvioinnit) 

Päihdetyön koulutustilaisuudet, keskustelun avaukset sekä puheenvuorot kehittämistyön sisällöistä

Jalkautuva työ
Muutosvalmius
Päihdetyön menetelmiä (mm. puheeksiotto, kohtaaminen)
Päihdetyö (mm. naisten, perheen ja läheisten näkökulmasta)

Meillä on laajat valtakunnalliset kumppanuus- ja yhteistyöverkostot. Hanke- ja tutkimustoiminnassa olemme verkottuneet alueellisesti pääosin Itä- ja Keski-Suomeen.

Toimintaamme rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Erityisesti Isä jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän kohdennetun toiminta-avustuksen turvin.

Erityisesti Isä -toiminnassa hyödynnetään samannimisessä hankkeessa vuosina 2013-2016 kehitettyjä menetelmiä, jotta päihteitä käyttävien miesten isyys tulisi paremmin huomioiduksi ja päihteistä kuntoutuminen tapahtuisi ensisijaisesti isänä ja vanhempana. 

Toimintaa on Kuopiossa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Varkaudessa.

Pelituki jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän kohdennetun toiminta-avustuksen turvin.

Pelituki tuottaa ja välittää tietoa digi- ja rahapelaamisesta sekä kehittää verkostoyhteistyötä ongelmallisen pelaamisen tunnistamiseksi ja pelihaittojen ehkäisemiseksi.

Yhdessä kokoNAINEN -hankkeen toiminnan sisältöinä on voimavarakeskeinen asiakastyö yksilö- ja ryhmätyöskentelyn eri muodoin, sähköisten palvelujen ja toimintamallien kehittäminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen.

Hankkeessa tehdään asiakastyötä Jyväskylän ja Varkauden seutukunnilla. Toiminta on suunnattu päihdehaittoja kokeville naisille.